Αθήνα / Athens -

ΜΙΝΕΡΒΑ

Προφίλ

Η ΜΙΝΕΡΒΑ είναι η παλαιότερη ελαιουργική εταιρεία στην Ελλάδα. Στην εκατοντάχρονη ιστορία της, μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο η ΜΙΝΕΡΒΑ ολοκλήρωσε το μετέωρο βήμα από το εμπόριο στη βιομηχανία, αποφασίζοντας ουσιαστικά τη μεταπήδηση της από το εμπόριο του ελαιολάδου στον βιομηχανικό κύκλο της παραγωγής, της τυποποίησης και της εμπορίας των ελαιουργικών προϊόντων.

Το βήμα αυτό ολοκληρώθηκε με τη δημιουργία και τη συνεχή ανάπτυξη μιας νέας και δυναμικής ελαιουργικής βιομηχανίας στο Μοσχάτο. Οι δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες και οι ατυχίες δεν έκαμψαν τη συλλογική προσπάθεια (επιχειρηματιών – στελεχών και εργαζομένων), αντίθετα τη χαλύβδωσαν έτσι ώστε να την καταστήσουν ικανή να απορροφήσει δυναμικά τις νέες τεχνολογίες και την τεχνογνωσία που ο Όμιλος Paterson & Zochonis της προσέφερε για την ανάπτυξη και τον συνεχή εκσυγχρονισμό της. Και αυτή η σύζευξη αντιλήψεων και επιχειρηματικών στρατηγικών πέτυχε διατηρώντας το αρχικό όραμα της εταιρείας ζωντανό και ανανεώνοντάς το συνεχώς ως το γύρισμα του δεύτερου αιώνα ζωής της που φέτος γιορτάζουμε.

Η ΜΙΝΕΡΒΑ διανύοντας πλέον το 2ο αιώνα ζωής της, είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες της χώρας δραστηριοποιούμενη στο χώρο των τροφίμων. Το 1993 η εταιρεία αποφάσισε την κατασκευή ενός σύγχρονου εργοστασίου με τεχνολογία αιχμής ικανό να υλοποιήσει όλα τα σχέδια για ανάπτυξη της ΜΙΝΕΡΒΑ τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά, στην περιοχή του Σχηματαρίου συνολικής επένδυσης 35 εκατομμυρίων ευρώ.

Παράλληλα με τις αποφάσεις για τη νέα επένδυση, η εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας συνεχίζει δυναμικά. Η εταιρεία, επιθυμώντας να αυξήσει τον τζίρο της και την έκταση της αγοράς της καλύπτοντας όλα τα καταστήματα της χώρας, αποφασίζει να στηρίξει την προσπάθεια διακίνησης των προϊόντων της με κάθε πρόσφορο τρόπο. Αποφασίζει να συμμετάσχει στις δαπάνες διακίνησης των αντιπροσώπων της για την επίτευξη της επιθυμητής αύξησης των πωλήσεων.

Το 1999 ολοκληρώνεται το όραμα για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και την μετεγκατάσταση της παραγωγικής μονάδας της εταιρείας από το Μοσχάτο στο Σχηματάρι της Βοιωτίας. Έτσι, το Σεπτέμβριο του 1999 ένα όνειρο ετών γίνεται πραγματικότητα. Το νέο εργοστάσιο της ΜΙΝΕΡΒΑ, είναι σε πλήρη λειτουργία έτοιμο να υλοποιήσει τα οράματα της νέας γενιάς της εταιρείας.

Σήμερα η ΜΙΝΕΡΒΑ παραμένει προσηλωμένη στις διαχρονικές αξίες της: συνεχή προσπάθεια για προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας με βάση τις καθημερινές ανάγκες των καταναλωτών. Γιατί ο ένας αιώνας ζωής της έχει αποδείξει πως τα προϊόντα που δεν προδίδουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών τους, μπορούν να γίνουν διαχρονικά.

Με δύναμη που απορρέει από τους ανθρώπους της και με το ίδιο πάθος για ποιότητα, που την χαρακτηρίζει από την πρώτη ημέρα της ίδρυσης της, η ΜΙΝΕΡΒΑ διεκδικεί στην αυγή του δεύτερου αιώνα ζωής της, το χαρακτήρα μιας δυναμικής και συνεχώς αναπτυσσόμενης εταιρείας.

 

Ρόλος στον ΕΛΑΙΩΝΑ:

Ηγετική οργάνωση στην ΕΕ 1 Συλλογή δειγμάτων, προδιαγραφές και μεθοδολογία ανάπτυξης συσκευής

Συμμετοχή στις ΕΕ3 και ΕΕ5


 http://www.minerva.com.gr/

 

Profile

MINERVA is the oldest edible oil production company in Greece. During its more than 100 years of existence, day by day, year by year, MINERVA accomplished its objective changing from a merchandising business into a comprehensive olive oil production company; it jumped from the olive oil merchandise to the industrial circle of production, to the standardization and merchandising of olive oil products.

This step forward was completed with the construction and continuous development of the new and dynamic olive oil production factory in Moschato (Athens). The unfavourable financial conditions of that time and various other difficulties did not halt the common effort (of businessmen – managers and employees), but on the contrary, they have enforced it, to such a point that the company could creatively absorb the new technologies and modern know-how the Paterson & Zochonis Group was offering to MINERVA for its constant development and modernization. The combination of the beliefs and business strategies of the two partners kept the original vision of the company alive and by renewing it constantly the company managed to celebrate this year its 100th birthday.

MINERVA is now covering its second century of life and today is one of the country’s largest companies in the food and personal care industry. In 1993, the company decided upon the construction of a modern factory in Schimatari with the total cost of investment reaching the amount of 35 million euros. It was designed to be a factory featuring the latest technological equipment that would be able to accomplish all the desired plans for the company’s development in both, the national and international market.

Along with this decision for investing in new factory facilities, the commercial activity of the company continued its dynamic course towards success. The company wanted to increase its income and its share in the market by covering all the retail points of the country. For this reason the company decided to support the transportation of its products in every possible way and it therefore decided to participate in the transportation expenses of its retail representatives in order to achieve the desired sales increase.

Investments took place in various areas of the country, both in human resources as well as technological equipment (e.g. by providing refrigerators to our partners), while the distribution centres in the various areas of Greece were either newly created or reinforced in order to provide our clients with the best possible services.

In 1999 the vision for the technological modernization and relocation of the company’s production unit from Moschato, were it used to be, to Schimatari of Viotia becomes reality. The new MINERVA factory is now fully operational and ready to fulfill the dreams and visions of the new generation at the helm of the company.

Today, MINERVA is still a company that remains concentrated on its timeless values: the constant effort for excellent quality products based on the needs of its consumers. Because one century of life has proven that the products which don’t betray the consumer’s trust can become timeless.

With the power deriving from its own people and with same passion for quality and respect since the first day of its existence, MINERVA claims, in the dawn of its second century of existence, the characteristic of a dynamic and constantly developing company.

 

Role in ELAIONAS:

Leading organization in the EE 1.

Participation in ΕΕ3 and ΕΕ5.

 

Print Friendly, PDF & Email

Please publish modules in offcanvas position.