Αθήνα / Athens -

Ενότητες Εργασίας

 

Περιγραφή ενοτήτων εργασίας και παραδοτέων

EE1. Συλλογή δειγμάτων, προδιαγραφές και μεθοδολογία ανάπτυξης συσκευής.

Περιγραφή ΕΕ1: Η ενότητα εργασίας ΕΕ1, είναι αφιερωμένη, στον προσδιορισμό των προδιαγραφών της εργαστηριακής πρωτότυπης συσκευής που θα αναπτυχθεί. Στο πλαίσιο αυτό, αρχικά θα γίνει μία εκτενής και λεπτομερής μελέτη βάσει ερωτηματολογίων που θα διανεμηθούν σε πιθανούς τελικούς χρήστες της συσκευής ώστε να προσδιοριστούν οι βασικές ανάγκες τους και οι απαιτήσεις της ελληνικής ελαιουργικής βιομηχανίας και των ελαιοπαραγωγών. Σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα τις έκθεσης, θα καθοριστούν τα χαρακτηριστικά της συσκευής, όπως αριθμός στοιχείων προς ανάλυση, ευαισθησία, χρόνος ανάλυσης, κόστος, μέγεθος κτλ. και θα προσδιοριστούν οι τεχνικές προδιαγραφές των επιμέρους υποσυστημάτων και της μεθοδολογίας ολοκλήρωσης τους σε εργαστηριακή πρωτότυπη συσκευή. Σημαντικό μέρος της εργασίας της ΕΕ1, θα είναι επίσης η συλλογή και ανάλυση δειγμάτων ελαιολάδου.

 

EE2. Ανάπτυξη και αξιολόγηση βιοαισθητήρων.

Περιγραφή ΕΕ2: Σε αυτή την ενότητα εργασίας περιλαμβάνονται τόσο η επιλογή όσο και ο χαρακτηρισμός με ηλεκτροχημικές μεθόδους των πιο κατάλληλων βιομορίων (ενζύμων/απταμερών) για την ανίχνευση των φυτοφαρμάκων και των φθαλικών εστέρων που θα προκύψουν από την ΕΕ1 και τις απαιτήσεις των τελικών χρηστών. Παράλληλα, θα αναπτυχθούν τεχνικές για την ενεργοποίηση των επιφανειών των αισθητήρων και την χωρικά επιλεκτική ακινητοποίηση σε αυτές των επιλεχθέντων βιομορίων με απώτερο στόχο την δυνατότητα ταυτόχρονης μέτρησης περισσότερων του ενός δραστικών ουσιών αλλά και την μεγιστοποίηση της ευαισθησίας και της σταθερότητας του αισθητήρα. Ο χαρακτηρισμός των επιφανειών θα γίνει αρχικά σε εμπορικά διαθέσιμα ηλεκτρόδια ενώ τα βέλτιστα πρωτόκολλα βιοχημικής ενεργοποίησης που θα προκύψουν θα μεταφερθούν με τις απαραίτητες προσαρμογές στις διατάξεις της εργαστηριακής πρωτότυπης συσκευής.

 

EE3. Τεχνικές προ-επεξεργασίας δειγμάτων. Μακρορροϊκό σύστημα. Σχεδιασμός ηλεκτρονικών συστημάτων και ανάπτυξη λογισμικού.

Περιγραφή ΕΕ3: Στην ενότητα εργασίας ΕΕ3, θα σχεδιαστούν και χαρακτηριστούν διαφορετικές τεχνικές προ-επεξεργασίας των δειγμάτων και θα κατασκευαστεί το μακρορροϊκό σύστημα. Παράλληλα, θα σχεδιαστούν τα ηλεκτρονικά υποσυστήματα για την ενίσχυση και ψηφιοποίηση των αναλογικών σημάτων, και οι ηλεκτρονικές διατάξεις ελέγχου και οδήγησης για τους ενεργοποιητές των μακροροϊκών συστημάτων, τα οποία θα συνδυαστούν κατάλληλα για την δημιουργία της εργαστηριακής διάταξης. Επίσης, θα αναπτυχθεί η διαδικτυακή πλατφόρμα ,καθώς και το εξειδικευμένο λογισμικό το οποίο θα ενσωματώνει όλες τις λειτουργίες ελέγχου των ενεργοποιητών, των αισθητήρων και των πρωτοκόλλων μετρήσεων, της επεξεργασίας των δεδομένων, καθώς και της εξαγωγής και παρουσίασης των αποτελεσμάτων στην οθόνη αφής ή του ανεβάσματος στην πλατφόρμα. Τέλος θα αξιολογηθεί η εργαστηριακή διάταξη με πρότυπα δείγματα ελαιολάδου.

 

EE4. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και ολοκλήρωση εργαστηριακής πρωτότυπης συσκευής ΕΛΑΙΩΝΑΣ.

Περιγραφή ΕΕ4: Σε αυτή την ενότητα εργασίας περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της πρωτότυπης φορητής εργαστηριακής συσκευής, όπου λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές προδιαγραφές όπως αυτές καθοριστούν, τα ηλεκτρικά – ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά των υποσυστημάτων που προέρχονται από άλλους φορείς (Μακρορροϊκό σύστημα, βιοαισθητήρες), θα δημιουργηθεί ένα πρωτότυπο σύστημα αισθητήρων και ενεργοποιητών (αντλία εισόδου, βαλβίδα ρύθμισης ροής κλπ) ικανό να υλοποιήσει όλες τις απαραίτητες μετρήσεις και δοκιμές, παρέχοντας επίσης ένα φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον διεπαφής.

 

EE5. Αξιολόγηση της εργαστηριακής πρωτότυπης συσκευής ΕΛΑΙΩΝΑΣ.

Περιγραφή ΕΕ5: Στην ενότητα αυτή, θα καθοριστεί η μεθοδολογία αξιολόγησης της εργαστηριακής πρωτότυπης συσκευής, καθώς και πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες εργασίες χαρακτηρισμού της ευαισθησίας και αξιοπιστίας της με τα πραγματικά δείγματα ελαιολάδου που έχουν συλλεχθεί από την ΜΙΝΕΡΒΑ καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.

 

EE6. Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας.

Περιγραφή ΕΕ6: Η ενότητα εργασίας ΕΕ6 περιλαμβάνει τις δράσεις που θα γίνουν ώστε να προστατευθούν και να κατοχυρωθούν τα πνευματικά δικαιώματα των καινοτόμων αποτελεσμάτων που θα επιτευχθούν στο έργο. (απόκτηση /επικύρωση / προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, συμβουλευτικές υπηρεσίες κ.τ.λ.)

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Please publish modules in offcanvas position.