Αθήνα / Athens -

Αντικείμενο και Στόχοι

 

Στόχος του έργου ΕΛΑΙΩΝΑΣ είναι η ανάπτυξη μιας φορητής πλατφόρμας ηλεκτροχημικών βιοαισθητήρων για την ταχεία αξιόπιστη και στοχευμένη ανίχνευση επιβλαβών ουσιών που συναντώνται ως υπολείμματα στο ελαιόλαδο. Η εργαστηριακή πρωτότυπη συσκευή που θα αναπτυχθεί θα είναι εύχρηστη και θα κάνει εφικτό τον προσδιορισμό της καθαρότητας του ελαιόλαδου από υπολείμματα φυτοφαρμάκων και φθαλικών εστέρων στον τόπο παραγωγής και τυποποίησης του προϊόντος, σε μόλις μερικά λεπτά (<3 λεπτά) έναντι των ημερών που χρειάζονται σήμερα.

Το προτεινόμενο σύστημα θα βασίζεται σε μια νέα, πλατφόρμα βιο-ηλεκτροχημικής ανίχνευσης, υψηλής ευαισθησίας και αξιοπιστίας αντίστοιχης με αυτή των καθιερωμένων τεχνικών ανάλυσης της ποιότητας του ελαιόλαδου που θα συνδυάζει τέσσερεις διαφορετικές τεχνολογικές πλατφόρμες i) Bιοχημικών διεργασιών ii) Hλεκτροχημικών βιο-αισθητήρων iii) Hλεκτρονικών διατάξεων ελέγχου και iv) Λογισμικού και διαδικτυακής διαχείρισης δεδομένων, ολοκληρωμένων σε μία φορητή, αυτόνομη και εύχρηστη εργαστηριακή πρωτότυπη συσκευή. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, το έργο ΕΛΑΙΩΝΑΣ θα επιδιώξει τους ακόλουθους επιστημονικούς και τεχνολογικούς στόχους:

ΣΤΟΧΟΣ 1. Χαρτογράφηση και προσδιορισμός δραστικών ουσιών φυτοφαρμάκων και φθαλικών εστέρων που συναντώνται συχνότερα σε δείγματα ελληνικού ελαιόλαδου και σύνδεση με τις διαφορετικές περιοχές της Ελλάδος.

ΣΤΟΧΟΣ 2. Σχεδιασμός νέων βιοχημικών διεργασιών για στοχευμένη και ταχεία ανίχνευση (<3 λεπτά) φυτοφαρμάκων και φθαλικών εστέρων στο ελαιόλαδο.

ΣΤΟΧΟΣ 3. Ανάπτυξη ηλεκτροχημικών βιο-αισθητήρων με συνδυαστική χρήση τεχνικών αμπερομετρίας και κυκλικής βολταμετρίας για αξιόπιστη και υψηλής ευαισθησίας (1-5 ppb) πολλαπλή ανίχνευση ίχνους επιμολυντών.

ΣΤΟΧΟΣ 4. Σχεδιασμός ηλεκτρονικών συστημάτων και ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού για αυτοματοποιημένη δειγματοληψία και ανάλυση δειγμάτων ελαιόλαδου.

ΣΤΟΧΟΣ 5. Ανάπτυξη φορητής εργαστηριακής πρωτότυπης συσκευής, ταχείας ανίχνευσης φυτοφαρμάκων και φθαλικών εστέρων σε δείγματα ελαιόλαδου και αξιολόγησή της από μη-εξειδικευμένους χρήστες.

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Please publish modules in offcanvas position.