Αθήνα / Athens -

 

 Ανακοίνωση / Ολοκλήρωση έργου ΕΛΑΙΩΝΑ

Ολοκλήρωση έργου «ΕΛΑΙΩΝΑΣ»

Στις 17/07/2022 το ερευνητικό έργο «ΕΛΑΙΩΝΑΣ» ολοκλήρωσε τις εργασίες του. Το έργο διήρκεσε για 48 μήνες, από τις 18/07/2018 και στο πλαίσιο του αναπτύχθηκε η εργαστηριακή πρωτότυπη συσκευή «ΕΛΑΙΩΝΑΣ» για την ταχεία και αξιόπιστη ανίχνευση επιμολυντών στο ελαιόλαδο.

Η πρωτότυπη συσκευή, κατά τη διάρκεια του έργου και μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής της, αξιολογήθηκε για την λειτουργικότητα της και την αποτελεσματικότητα των μετρήσεων της, λαμβάνοντας ικανοποιητικά αποτελέσματα, που επιβεβαιώνουν τις δυνατότητες μελλοντικής εμπορικής αξιοποίησης της.

Τέλος, από τους εταίρους του έργου κατατέθηκε αίτηση για κατοχύρωση των δικαιωμάτων της συσκευής, μέσω κατάθεσης αιτήματος για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε εθνικό επίπεδο.
 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

 Ανακοίνωση / Ενέργεια Διάχυσης ΕΛΑΙΩΝΑ

Για όσους δε μπόρεσαν να παρακολουθήσουν τη διαδικτυακή ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου, παρέχεται δυνατότητα προβολής της μαγνητοσκόπησης της εκδήλωσης.

Η πλήρης μαγνητοσκόπηση είναι διαθέσιμη μέσω του επίσημου καναλιού του έργου στο YouTube και μπορεί να προβληθεί ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/watch?v=OKV_rq51vts
 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

 Ανακοίνωση / Ενέργεια Διάχυσης ΕΛΑΙΩΝΑ 

Το ερευνητικό έργο «ΕΛΑΙΩΝΑΣ», που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της ενιαίας δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ», σας προσκαλεί σε διαδικτυακή ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του.

 

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.

 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ημερίδα μέσω αυτού του συνδέσμου

 

Το έργο ΕΛΑΙΩΝΑΣ υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)

 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΑΙΩΝΑΣ

 

 

Print Friendly, PDF & Email

 Ανακοίνωση / Ενέργεια Διάχυσης ΕΛΑΙΩΝΑ 

Στις εγκαταστάσεις της HELLENIC INSTRUMENTS, πραγματοποιήθηκε τη 12η Φεβρουαρίου η τελική κοινη εργαστηριακή δοκιμή της ηλεκτρονικής διάταξης του ΕΛΑΙΩΝΑ με συμμετοχή του ΕΜΠ (ΣΕΜΦΕ) και της OPTAGON. 

Η κοινή δοκιμή έγινε στα πλαίσια των υποενοτήτων εργασίας "ΥΕ3.2: Ανάπτυξη μάκρο-, μικρορροϊκών συστημάτων" και "ΥΕ3.3: Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικών διατάξεων ελέγχου και εργαστηριακής διάταξης". 

Η δοκιμή βασίστηκε στα μάκρο-μικρορροϊκά συστήματα που έχει αναπτύξει το ΕΜΠ καθώς και στους αισθητήρες που έχει αναπτύξει το ΙΙΒΕΑΑ.

Μετά την δοκιμή έγινε παρουσίαση των τελικών σχεδίων της συσκευής από την HELLENIC INSTRUMENTS προκειμένου μετά τις όποιες παρατηρήσεις και επισημάνσεις να προχωρήσει η κατασκευή του πρωτοτύπου.

Είμαστε ένα βήμα πρίν την ολοκλήρωση της πρωτότυπης συσκευής ώστε να προχωρήσουμε σε πραγματικές δοκιμές.


 

 

Print Friendly, PDF & Email

 Ανακοίνωση / Ενέργεια Διάχυσης ΕΛΑΙΩΝΑ

 

Στις εγκαταστάσεις της HELLENIC INSTRUMENTS, πραγματοποιήθηκε η πρώτη κοινη εργαστηριακή δοκιμή με συμμετοχή του ΕΜΠ (ΣΕΜΦΕ) και της OPTAGON. 

Η κοινή δοκιμή έγινε στα πλαίσια των υποενοτήτων εργασίας "ΥΕ3.2: Ανάπτυξη μάκρο-, μικρορροϊκών συστημάτων" και "ΥΕ3.3: Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικών διατάξεων ελέγχου και εργαστηριακής διάταξης". 


 

 

Print Friendly, PDF & Email

Σελίδα 1 από 2

 

 

Please publish modules in offcanvas position.