Αθήνα / Athens -

Ακαδημία Αθηνών / ΙΙΒΕΑΑ

Προφίλ

Tο Iδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) είναι το πιο σύγχρονο ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα, το οποίο ξεκίνησε τις ερευνητικές του δραστηριότητες το 2004.

Ο κύριος στόχος του ΙΙΒΕΑΑ είναι η επίτευξη Αριστείας στις βιοϊατρικές επιστήμες μέσω της απασχόλησης και συνεργασίας περισσοτέρων των 450 ερευνητών οι οποίοι διεξάγουν προηγμένη βασική και μεταφραστική έρευνα αλλά και έρευνα εφαρμογών, καθώς και μέσω της εκπαίδευσης νέων επιστημόνων στους οποίους προσφέρονται όλες οι δυνατότητες που μπορεί να παρέχει ένα ιδιαίτερα δραστήριο επιστημονικό περιβάλλον

Το ΙΙΒΕΑΑ έχει θεμελιώσει μια ισχυρή διεθνή δραστηριότητα συνεργασιών με άλλα Ευρωπαϊκά ΕυρωπαΊκά Κέντρα μέσω των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης (FP6, FP7, Η2020 και του προγράμματος Marie Curie με στόχο τον επαναπατρισμό ερευνητών της ΕΕ στις χώρες τους), καθώς επίσης και με πανεπιστήμια των ΗΠΑ. Τα τελευταία χρόνια, το ΙΙΒΕΑΑ δραστηριοποιείται ενεργά και στον τομέα της έρευνας εφαρμογών με την ανάπτυξη βιοαισθητήρων αλλά και με την εφαρμογή της νανοτεχνολογίας στη στόχευση του καρκίνου και την μηχανική ιστών (tissue engineering).

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του ΙΙΒΕΑΑ υποστηρίζονται από σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις και εργαστηριακές υποδομές. Όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός για προηγμένη βιοϊατρική έρευνα είναι διαθέσιμος ενώ διαθέτει μια υπερσύγχρονη μονάδα βιολογικής απεικόνισης (bioimaging), Τέλος, το ΙΙΒΕΑΑ πλέον διαθέτει και τον απαραίτητο εξοπλισμό (SP-200 potentiostat, Bio-logic Scientific Intrusments) για την πραγματοποίηση ηλεκτροχημικών μετρήσεων (βολταμμετρία, αμπερομετρία, εμπέδηση). 

 

ΡΟΛΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

Το ΙΙΒΕΑΑ στο έργο ΕΛΑΙΩΝΑΣ είναι υπεύθυνο για την επιλογή κατάλληλων βιομορίων για την κατασκευή ηλεκτροχημικών βιοαισθητήρων για την ανίχνευση φυτοφαρμάκων και πλαστικοποιητών στο ελαιόλαδο. Επιπλέον είναι επιφορτισμένο με την βελτιστοποίηση πρωτοκόλλων για την χημική τροποποίηση των επιφανειών έτσι ώστε να επιτευχθεί ή ακινητοποίηση των βιομορίων στα ηλεκτρόδια, καθώς και με την αξιολόγηση των αισθητήρων σε πρότυπα και πραγματικά δείγματα ελαιολάδου.


http://www.bioacademy.gr

 

 

Profile

ABOUT US

The Biomedical Research Foundation of the Academy of Athens (BRFAA) is the most modern research institution in Greece that started its activities in 2004.  BRFAA’s main objective is to achieve excellence in biomedical sciences through the work carried out by its more than 450 researchers in advanced basic and translational research as well as in applied research. BRFAA has established strong international cooperations with other European Centers through European funding programs (FP6, FP7, H2020 and the Marie Curie program to repatriate EU researchers to their countries), as well as with US universities. In recent years, BRFAA has been actively involved in the field of application research with the development of biosensors as well as with the applicationS of nanotechnology in targeted drug delivery in cancer therapy and tissue engineering. The research activities of the IBSEA are supported by modern laboratory facilities. All the necessary equipment for advanced biomedical research is available while it has a state-of-the-art bioimaging unit. Finally, BRFAA also has all the necessary equipment (SP-200 potentiostat, Bio-logic Scientific Intrusions) for electrochemical measurements (voltammetry, amperometry, impedance).

 

ROLE IN THE PROJECT

BRFAA is responsible for the selection of suitable biomolecules for the construction of electrochemical biosensors for the detection of pesticides and plasticizers in olive oil. In addition, it is involved in the development of surface functionalization protocols so as to achieve the immobilization of biomolecules onto the electrodes, as well as with the evaluation of the sensors in spiked and real samples of olive oil.

 

Print Friendly, PDF & Email

Please publish modules in offcanvas position.