Αθήνα / Athens -

Ανακοίνωση / Ενέργεια Διάχυσης ΕΛΑΙΩΝΑ
Το ΕΜΠ (ΣΕΜΦΕ) και συγκεκριμένα η Καθηγήτρια κα Ζεργιώτη Ιωάννα παρουσίασε τον ΕΛΑΙΩΝΑ κατα τη διάρκεια της Ημερίδας του έργου "PhasmaFood" με τίτλο “Ο ρόλος της Τεχνολογίας των Πληροφοριών και των Διεργασιών Αναλυτικής Τεχνολογίας στην εκτίμηση της νοθείας, ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων ”.  

Η ενέργεια έγινε την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2018, στο Αμφιθέατρο του Κτιρίου της Βιβλιοθήκης του Γεωπονικού Πανεπιστημιού Αθηνών.

Σημείωση:  
Το έργο PhasmaFood χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Πλαίσιο Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σκοπός του είναι η δημιουργία ενός καινοτόμου αισθητήρα πολύ μικρών διαστάσεων, μέσω του οποίου θα δοθεί τα επόμενα χρόνια η δυνατότητα τόσο στις Αρχές, στις επιχειρήσεις διακίνησης και εμπορίας, όσο και στους Έλληνες καταναλωτές να αξιολογούν την ποιότητα και την πιθανή νοθεία στα τρόφιμα που αγοράζουν.
www.phasmafood.eu

 

Print Friendly, PDF & Email

Ανακοίνωση / Ενέργεια Διάχυσης ΕΛΑΙΩΝΑ
Το ΕΜΠ (ΣΕΜΦΕ) και συγκεκριμένα η Καθηγήτρια κα Ζεργιώτη Ιωάννα παρουσίασε τον ΕΛΑΙΩΝΑ κατα τη διάρκεια του "LoveFood2Market WORKSHOP" με τίτλο “Industrial needs regarding foodborne pathogens testing and potential role of emerging technologies”.  
Η ενέργεια έγινε την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018, στην Αίθουσα Διαλέξεων Stelios Orphanoudakis του Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ).
     

 

Print Friendly, PDF & Email

Σελίδα 2 από 2

 

 

Please publish modules in offcanvas position.