Αθήνα / Athens -

 Ανακοίνωση / Ενέργεια Διάχυσης ΕΛΑΙΩΝΑ

 

Στις εγκαταστάσεις της HELLENIC INSTRUMENTS, πραγματοποιήθηκε η πρώτη κοινη εργαστηριακή δοκιμή με συμμετοχή του ΕΜΠ (ΣΕΜΦΕ) και της OPTAGON. 

Η κοινή δοκιμή έγινε στα πλαίσια των υποενοτήτων εργασίας "ΥΕ3.2: Ανάπτυξη μάκρο-, μικρορροϊκών συστημάτων" και "ΥΕ3.3: Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικών διατάξεων ελέγχου και εργαστηριακής διάταξης". 


 

 

Print Friendly, PDF & Email

  Ανακοίνωση / Ενέργεια Διάχυσης ΕΛΑΙΩΝΑ
bio-sensing-technology-2019-1000x130
Το IIBEAA και συγκεκριμένα ο ερευνητής κ. Τσέκενης Γεώργιος παρουσίασε παρουσίασε τον ΕΛΑΙΩΝΑ κατα τη διάρκεια του "6th International Conference on Bio-Sensing Technology" με την εργασία με τίτλο "Impedimetric aptasensor for the detection of phthalates in olive oil"
των G. Tsekenis(1), M. Trigazi(1), A. Klinakis(1), I. Zergioti(2). [1.Biomedical Research Foundation of the Academy of Athens, Greece, 2.National Technical University of Athens, Greece].  

Η ενέργεια έγινε  Monday 17th June στα πλαίσια του προγράμματος του συνεδρίου και ειδικότερα της συνεδρίας "Novel Biomarkers and Bio-Sensing Applications" - 11:40-12:40.

https://www.elsevier.com/events/conferences/international-conference-on-bio-sensing-technology/programme

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

 Ανακοίνωση / Ενέργεια Διάχυσης ΕΛΑΙΩΝΑ 
   

 

H ΜΙΝΕΡΒΑ και η HELLENIC INSTRUMENTS τον Ιανουάριο πραγματοποίησαν απο κοινού επισκέψεις σε ελαιοτριβεία του Νομού Μεσσηνίας προκειμένου να:

  • πραγματοποιήσουν συλλογή δειγμάτων ελαιολάδου στα πλαίσια του έργου
  • καταγραψουν τις διαδιακασίες παραγωγής στα ελαιοτριβεία
  • καταγράψουν τις ανάγκες των χρηστών με συνάντευξη και συμπλήρωση ερωτηματολογίου.
  • καταγράψουν τις συνθήκες και τις υποδομές προκείμενου να υποστηριχθεί ο σχεδιασμός της συσκευής 

 

Ιανουάριος 2019

 

 

Print Friendly, PDF & Email

 Ανακοίνωση / Ενέργεια Διάχυσης ΕΛΑΙΩΝΑ 
   
 

 H HELLENIC INSTRUMENTS το Δεκέμβριο επίσκεψη σε ελαιώνες και ελαιοτριβεία των περιοχών Κάστρου και Κάτω Παναγιάς του  Νομού Ηλείας προκειμένου να γίνει καταγραφή των διαδικασιών και των αναγκών των χρηστών, προκείμενου τα στοιχεία που θα προκύψουν να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια σύνταξης του "Π1.1. Έκθεση αναγκών και απαιτήσεων τελικών χρηστών".

Δεκέμβριος 2018

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Ανακοίνωση / Ενέργεια Διάχυσης ΕΛΑΙΩΝΑ
Το ΕΜΠ (ΣΕΜΦΕ) και συγκεκριμένα η Καθηγήτρια κα Ζεργιώτη Ιωάννα παρουσίασε τον ΕΛΑΙΩΝΑ κατα τη διάρκεια της Ημερίδας του έργου "PhasmaFood" με τίτλο “Ο ρόλος της Τεχνολογίας των Πληροφοριών και των Διεργασιών Αναλυτικής Τεχνολογίας στην εκτίμηση της νοθείας, ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων ”.  

Η ενέργεια έγινε την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2018, στο Αμφιθέατρο του Κτιρίου της Βιβλιοθήκης του Γεωπονικού Πανεπιστημιού Αθηνών.

Σημείωση:  
Το έργο PhasmaFood χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Πλαίσιο Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σκοπός του είναι η δημιουργία ενός καινοτόμου αισθητήρα πολύ μικρών διαστάσεων, μέσω του οποίου θα δοθεί τα επόμενα χρόνια η δυνατότητα τόσο στις Αρχές, στις επιχειρήσεις διακίνησης και εμπορίας, όσο και στους Έλληνες καταναλωτές να αξιολογούν την ποιότητα και την πιθανή νοθεία στα τρόφιμα που αγοράζουν.
www.phasmafood.eu

 

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Please publish modules in offcanvas position.