Αθήνα / Athens -

Απονομή Εθνικού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας από τον ΟΒΙ

 

 Ανακοίνωση / Απονομή Εθνικού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας από τον ΟΒΙ

Απονομή Εθνικού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας από τον ΟΒΙ

Με χαρά ανακοινώνουμε την απόκτηση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας με αριθμό Νο.1010539, από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας που αφορά στην εργαστηριακή πρωτότυπη συσκευή «ΕΛΑΙΩΝΑΣ» για την ταχεία ηλεκτροχημική ανίχνευση υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και πλαστικοποιητών στο ελαιόλαδο.

Η συσκευή διαθέτει ένα μακρορροϊκό υποσύστημα που περιλαμβάνει σημεία τοποθέτησης ελαιολάδου και διαλυτών, συστοιχία από μικροαντλίες και βαλβίδες για την οδήγησή τους σε κυψελίδες ροής, όπου ηλεκτροχημικοί αισθητήρες αναλύουν και μετρούν τα σχετικά δείγματα.

Η συσκευή είναι φορητή, διαθέτει μικρό μέγεθος και δεν απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό για την λειτουργία της. Έχει μικρό χρόνο ανάλυσης των δειγμάτων καθώς και χαμηλό κόστος για την κάθε ανάλυση.

Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα απομακρυσμένης επισκόπησης των αποτελεσμάτων σε πραγματικό χρόνο, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, επιτρέποντας στον τελικό χρήστη να διαχειρίζεται κεντρικά τα αποτελέσματα από λήψεις μετρήσεων σε πολλαπλά σημεία.

Η συσκευή αναπτύχθηκε κατά την διάρκεια του έργου ΕΛΑΙΩΝΑΣ το υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ με τη συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ). 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Please publish modules in offcanvas position.